Joanna Kołdras - Tłumaczenia

Oferuję tłumaczenia specjalistyczne oraz ogólne w parach językowych j.polski - j. angielski i j. angielski - j.polski. Mając osiem lat doświadczenia w wykonywaniu tłumaczeń, gwarantuję wysoką jakość, poprawność językową, odpowiedni styl. Do każdego tekstu podchodzę w sposób indywidualny, najpierw dokładnie zapoznając się daną tematyką, tak aby używać odpowiedniego słownictwa, specyficznego dla danej branży.

Traktuję tłumaczenia jako swój zawód, ale nie tylko – także jako zajęcie, które daje mi mnóstwo satysfakcji, rozszerza moje horyzonty, pozwala poznać nowych ludzi, a także umożliwia dalszy rozwój zawodowy.

Szczegółowy zakres dziedzin, w których się specjalizuję, znajdą Państwo w części Oferta

Zapraszam do współpracy biura tłumaczeń, firmy i osoby prywatne.

Wykształcenie:

W 2000 roku ukończyłam studia wyższe na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki, specjalność: Informatyka w zarządzaniu, uzyskując tytuł magistra.

W czerwcu 2009 roku uzyskałam tytuł licencjata w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie na Wydziale Filologii Angielskiej (specjalność: Lingwistyka stosowana - tłumacz).

Certyfikaty językowe:

FCE, CAE, CPE.

Make a free website with Yola